تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 2915
 • بازدید دیروز : 714
 • بازدید کل : 2173646

طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی WORD


طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی WORD

 1-1-سیستم‌های فتوولتائیک1

1-2-مزایاومعایب سیستم‌های فتوولتائیک6

1-3تکنولوژی‌های ساخت سلول‌های فتوولتائیک6

1-4-اجزای سیستم‌های فتوولتائیک7

1-5- سلول خورشیدی9

1-5-1ماژول‌ها10

1-5-2-آرایه‌ها10

1-6-طراحی آرایه‌ها12

1-7-تنظیم ولتاژ و کنترل سیستم13

1-8-ذخیره سازی انرژی الکتریکی در باتری‌ها14

1-9-انواعکاربردهایسیستم‌هایفتوولتائیک15

1-9-1-سیستم‌هایمستقلازشبکه سراسري برق (Stand Alone)15

1-9-2-سیستم‌های متصل به شبکه سراسري برق (Grid Connected)16

2-1- اتصال مبدل pv به بار اهمی19

2-2- مبدل DC/DC20

2-2-1- کانورتر step-down (Buck Converter)21

2-2-2-کانورتر step-up (مبدل Boost)23

2-2-3-کانورتر Buck/Boost یا مبدل معکوس24

2-3-مروری بر تحقیقات انجام شده در خصوص مبدلهای DC-DC ایزوله متصل به صفحات خورشیدی27

2-4-طبقه بندی توپولوژیهایافزایندهی بالا28

2-5- بهینه سازی مبدل35

2-5-1-انتخاب مقدار V DC,mid35

2-5-2-پروسه بهینه سازی مرحله بوست36

2-5-3- روش بهینه سازی (SRC )37

2-5-4-نتایج بهینه سازی39

2-6-نمونه اولیه و نتایج تجربی40

2-6-1- بهبود بهره وری بار جزئی41

3-1- رگولاتور سوئیچینگ با ترانسفورمر ایزوله کننده43

3-2- رگولاتور فلای بک ( Fly Back )43

3-3- رگولاتور پوش پول ( Push Pull ):45

3-4-رگولاتور نیم پل ( Half Bridge ):48

3-5-رگولاتور تمام پل ( Full Bridge ):49

4-1-مدارات مجتمع ( IC های ) کنترل کننده منابع تغذیه52

4-2-کنترل شبه رزونانسی54

4-3-حالت ( نوع ) کنترل ولتاژ:55

4-4- کنترل جریان57

4-5-معرفی خانواده IC های UC3842/3/4/5 با کنترل جریان58

معرفی تراشه TC170 با کنترل جریان:64

معرفی تراشه های LM5020 – 1/2 با کنترل جریان:68

معرفی تراشه های L5991 و L5991A با کنترل جریان:71

5-1-چگونگی ساخت مبدل77

5-2-نتیجه گیری و پیشنهادات83

مراجع84

 جدول 2-1- مشخصات مبدل بوست افزاینده بالاپنل فتوولتائیک....................34

 نمودار5-1 خروجی DC......................................................................................82

نمودار 5-2-خروجی سوییچ الف...............................................................................83

نمودار5-3-خروجی سوییچ ب..................................................................................83

نمودار5-4- خروجی ترانسفورمر................................................................................83

نمودار5-5 خروجی AC.........................................................................................84

 شکل1-1 نحوه عملکرد یک سلول فتوولتائیک..........................................................2

شکل1-2 سلول،ماژول و آرایه فتوولتائیک...............................................................3

شکل1-3 ساختار داخلی سلول فتوولتائیک..............................................................3

شکل 1-4 اتصال الکتریکی سلول‌هابصورت سری و موازی.....................................4

شکل1-5 نحوه تشکیل الکترون آزاد و حفره در ترکیب فسفر و بور با سیلیسیم........5

شکل1-6 سلول‌های سیلیکانی و ورق نازک.............................................................7

شکل1-7 سلول،ماژول و آرایه و نحوه قرارگیری آنها کنارهم.................................10

شکل1-8 پایه‌های مختلف برای استقرارآرایه‌ها.......................................................12

شکل1-9 نمایی نزدیک از یک آرایه ردیاب اشعه خورشید.....................................12

شکل1-10 نحوه اتصال آرایه‌ها به مصرف کننده و بانک باتری...............................13

شکل1-11 دیاگرام سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه سراسری..............................15

شکل1-12 دیاگرام سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه AC.....................................16

شکل 1-13 دیاگرام سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه AC,DC ...........................17

فصل دوم

شکل2-1 مدار معادل استاندارد فرضی...............................................................18

شکل2-2 اتصال مبدل pv به بار اهمی..........................................................19

شکل2-3 نقطه‌های کار مختلف در اثر تابش‌های متفاوت....................................19

شکل2-4 کانورتر DC/DC به عنوان رابط بین منبع و بار...................................20

شکل2-5 مدار معادل کانورتر Buck...............................................................21

شکل2-6 کانورتر باک در حالت on................................................................21

شکل2-7 کانورتر باک در حالت off...............................................................22

شکل2-8 رفتار ولتاژ بار کانورتر باک...............................................................22

شکل2-9 مدار معادل کانورتر Boost..............................................................23

شکل2-10 کانورتر Boost در حالت on........................................................23

شکل2-11 کانورترBoost در حالت off........................................................24

شکل2-12 رفتار ولتاژ بار کانورتر Boost.........................................................24

شکل2-13 مدار معادل کانورترBuck/Boost....................................................25

شکل2-14 کانورترStep-down/step-upدر حالت on......................................25

شکل2-15 کانورترStep-down/step-upدر حالت off.......................................26

شکل2-16 انتقال نقطه ی کار.........................................................................26

شکل 2-17- سیستم فتوولتائیک ساده متشکل از دو پنل فتوولتائیک...........................28

شکل 2-18- توپولوژی های مبدل افزاینده بالا......................................................29

شکل2-19 توپولوژی تبدیل رزونانس سری ومدار برابری که رفتارفرکانس................30

شکل2-20: توپولوژی مبدل پیشنهادی.................................................................34

شکل2-21: نتایج بهینه سازی برای یک نقطه کار...................................................39

شکل2-22: نمونه اولیه از مبدل بوست افزاینده.......................................................39

شکل2-23: اندازه گیری شکل موجی نمونه اولیه مبدل...........................................40

شکل2-24: اندازه گیری بهره وری نمونه اولیه برای سطوح مختلف ولتاژ ورودی.........41

شکل 2-26- اصلول عملیاتی (HCS).در مقایسه با عملیات نرمال ..............................42

شکل 2-27- مقایسه ی بین بازده اندازه گیری شده ی نمونه اولیه ...............................42

فصل سوم

شکل ( 3-1 ) رگولاتور فلای بک................................................................................44

شکل ( 3-2 ) شکل موجهای ولتاژ و جریان.................................................................45

شکل ( 3-3 ) رگولاتور پوش پول................................................................................46

شکل ( 3-4 ) شکل موجهای ولتاژ و جریان.................................................................47

شکل ( 3-5 ) رگولاتور نیم پل....................................................................................48

شکل ( 3-6 ) شکل موجهای ولتاژ و جریان................................................................49

شکل ( 3-7 ) رگولاتور تمام پل.................................................................................50

شکل ( 3-8) شکل موجهای ولتاژ و جریان.................................................................51

فصل چهارم

شکل ( 4-1 ) دیاگرام ساده شده MC34066 به نقل از شرکت موتورولا.....................54

شکل ( 4-2 ) طرح پایه حالت کنترل ولتاژ....................................................................55

شکل ( 4-3 ) طرح پایه حالت کنترل جریان..................................................................57

شکل ( 4-4 ) دیاگرام داخلی تراشه های UC3842/3/4/5...........................................59

شکل ( 4-6 ) نمودار هیسترزیس....................................................................................60

شکل ( 4-7 ) نمودار زمان مرده بر حسب Ct.................................................................60

شکل ( 4-8 ) حالت کنترل جریان....................................................................................61

شکل ( 4-9 ) جبرانسازی.................................................................................................62

شکل ( 4-10 ) نحوه استفاده از نوسان ساز خارجی..........................................................63

شکل ( 4-11 ) دیاگرام داخلی تراشه TC170.................................................................64

شکل ( 4-12 ) دیاگرام نوسان ساز داخلی TC170.........................................................65

شکل ( 4-13 ) نمودار فرکانس بر حسب Rt و Ct..........................................................66

شکل ( 4-15 ) حالت کنترل جریان.................................................................................68

شکل ( 4-16 ) دیاگرام داخلی تراشه LM5020 – ½....................................................69

شکل ( 4-17 ) دیاگرام داخلی تراشه L5991/1A........................................................72

شکل ( 4-18 ) نحوه اتصال قطعات نوسان ساز...............................................................73

شکل ( 4-19 ) نمودار زمانی عملکرد HICCUP...........................................................75

شکل ( 4-20 ) شمای داخلی قسمت حس جریان............................................................76

شکل ( 4-21 ) دیاگرام حالت STANDBY در تراشه...................................................77

شکل5-1 مدار قدرت مبدل DC/DC..............................................................................80

شکل 5-2-مدار پردازنده..................................................................................................81

شکل 5-3 درایو فرمان ترانزیستور قدرت..........................................................................81

شکل 5-4 مدار تغذیه.......................................................................................................81

شکل 5-5 مدارکنترل(ولوم).............................................................................................82

چکیده :

پایان نامه زیر به نحوه طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله شده با یک سطح ولتاژثابت dc ناشی از انرژی خورشیدی به یک سطح ولتاژکنترل شده خروجی با کیفیت مطلوب طراحی و ساخته شده است.

وجود ترانسفورمر ایزوله علاوه بر جداسازی الکتریکی خروجی از ورودی امکان خروجی های چند گانه و معکوس کننده جهت جریان را فراهم می سازد .ولتاژ ورودی این مبدل v dc 24و خروجی آن ولتاژ متغیر از 0 تا dc 220 با توان w 500 که تقریبا از توپولوژی push pull طبعیت شده و از 4 قسمت اساسی الف:منبع pv شامل 2 صفحه 12 ولتی ب : مبدل DC-AC ج : ترانسفورمر ایزوله د: مبدل AC-DC


مبلغ واقعی 33,228 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 26,582 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 824

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/11/12 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به تغییرات تلگرام 1دی1396 کسب ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب و کار اینترنتی در منزل

کسب درآمد میلیونی اینترنتی و تضمینی در منزل جدید ترین و مطمئن ترین روش کسب درآمد در سال 1394 تعهد و ضمانت ما : در عرض فقط یک ساعت اول کسب درآمد نمایید بعد از درآمد آن این مجموعه را خریداری نمایید می دانیم همه ما از مطالب تبلیغاتی و الکی که در مورد کسب و کار اینترنتی است خسته ...

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن سامانه مخابرات همراه

اپلیکیشن فوق العاده و کم یاب سامانه مخابرات با امکانات زیر که گویای محتواست قابلیت استعلام شماره موبایل قابلیت کشف مزاحم تلفنی قابلیت دریافت ریز مکالمات مشترکین تلفن همراه مشترکین حقوقی مشترکین تلفن ثابت پیش شماره ها ...

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

انتخاب شغل در کم تر از یک ساعت !!!!! (ویژه)

کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما بخشی از کتاب راهنمای انتخاب بهترین شغل برای شما : چگونه شغل انتخاب کنیم ؟ یکی از مسائلی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده مسئله شغل و اشتغال است. تا پیش از به دنیا آمدن انسان هرگز مشخص نیست که وی چه کاره خواهد شد دوران کودکی به ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه 5 میلیونی ...

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آموزش کسب درآمد از اینترنت

آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید. می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط ...

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps

- ردیاب شماره موبایل افراد رو نقشه بدن نیاز به Gps ردیابی و کنترل از از راه دور ، با وارد کردن شماره موبایل نرم افزار ردیاب شماره موبایل کاملا ایرانی و فارسی بدون نیاز به فعال بودن GPS گوشی شما و طرف مقابل با استفاده از این نرم افزار ردیاب شماره موبایل فرزندان و افراد ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی

رساله کارشناسی ارشد معماری با عنوان «طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی» (فایل word قابل ویرایش) این پروژه توسط گروه معماری تلار تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله در 157 صفحه تنظمیم شده و دارای 77 منبع است. متن مطابق ...

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

نرم افزار افزایش بازدید سایت و وبلاگ

▼ توجه توجه ▼ شما می توانید این نرم افزار را به صورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید: app.alosite.net نرم افزار افزایش بازدید سایت نرم افزاری است جهت بالا بردن بازدید سایت یا وبلاگ با ایپی های متفاوت شما میتوانید به جای خرید بازدید از سایت ها از نرم افزار بازدید استفاده کنید ...

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوال عملی ICDL 2 همراه با جواب - ( سری اول )

سوالات عملی ICDL2 همراه با جواب (ویندوز - اینترنت و ایمیل ) تعداد فایل : 7 نوع فایل : Pdf ...

سوال عملی Power Point با جواب

سوال عملی Power Point با جواب

دانلود نمونه سوال قطعی پاورپوینت با جواب تشریحی تعداد فایل : 2 نوع فایل : Pdf ...

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟

چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم ؟ خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده ...

دانلود رایگان فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

دانلود رایگان فیلم های آموزش رانندگی با ماشین

آموزش رانندگي به زبان فارسي آموزشي كاملا فارسي و صد در صد اورجينال آيا مي خواهيد تمام فوت و فن رانندگي را به طور كامل بدانيد؟ آيا مخواهيد تنها با يكبار امتحان رانندگي قبول شويد؟ آيا چندين بار تست رانندگي داده و قبول نشده ايد؟ بهترين روش آموزش رانندگي در منزل ...

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

آموزش راه اندازی ماژول GPS با آردوینو

در این فیلم آموزشی تهیه شده قصد داریم به طور کامل و قدم به قدم مراحل راه اندازی ماژول GPS با کامپیوتر و همچنین روش راه اندازی ماژول GPS با استفاده از میکروکنترلر را خدمت کاربران عزیز سایت آموزش دهیم . این مجموعه ی آموزشی برای اولین بار توسط سایت انجمن الکترونیک به زبان ...

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان وهمسر(فوق حرفه ای وVIP)

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان وهمسر(فوق حرفه ای وVIP)

نرم افزارکنترل گوشی فرزندان وهمسر(فوق حرفه ای وVIP) از جمله گزارشاتی که می توانید با این پکیج به آن ها دسترسی داشته باشید و برای شما ارسال می کند عبارتند از: SMS های ورودی، خروجی بدون امکان حذف شدن و ارسال گزارش لحظه ای به همراه شماره فرد و متن پیام، تماس های ورودی،خروجی و از ...


مطالب تصادفی

 • کیفیت خدمات خرده فروشی یعنی جنبه های فیزیکی قابلیت اطمینان تعاملات شخصی حل مسئله و خط مشی فروشگاه های شهروند
 • یافتن رابطه ی بین جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر با میزان اعتماد موجود در معلمان این شهرستان
 • هدف اصلي اين تحقيق بررسی و اولویت بندی روشهای تبلیغاتی موثر در جذب گردشگران خارجی به ایران است
 • هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان می باشد؟
 • های مایع سازی گاز مایع طبیعی و مباحث مطرح شده در خصوص ورود ایران به بازار تجارت LNG
 • تحقیقات و پروژه های دانشگاهی صنایع
 • انجام کلیه امور مربوط به پایان نامه درمجموعه شیمی و فیزیک و نساجی
 • انجام تمامی سفارشات کیف چرم مردانه و زنانه (کمترین قیمت-بهترین کیفیت)
 • آموزش سایت bitdouble.io و نحوه کسب بیتکویین از طریق انجام بازی
 • ۱۰ اشتباه مهلک در طراحی وبسایت استارتاپ‌ها
 • جدیدترین مکمل های ورزشی سالم روز دنیا
 • مکمل های ورزشی کی سی ان K.C.N
 • Body Attack L-Carnitine Liquid 2000 - 1000ml
 • Arginine Shock - 260 Caps
 • Lipo 100 - 120 Caps

خراسان شمالی.اسفراین

تحقیق دانش اموزی